Anrejistreman mp3 Sonj ak Vizyon Jeanine Sautron yo

prezante pa Roy Lemke

 

SV543 Se LAFEN dimond –Sonj ak Vizyon– 27-12-2017.mp3

SV542-2-Nasyon yo -pral-lite -kont-Letènèl-Sonj-ak-Vizyon-27-2-2018-.mp3

SV540 Lach la li anlve sou tèa–Sonj ak Vizyon 14-11-2017.mp3

SV539 Kavalye cheval vèt li voye pa Jezi –Sonj ak Vizyon 14/11/2017.mp3

SV538 Bondye Lepè pwoteje pèp sen li a kont fleo yo nan Tabènak syèl 12-Septanm-2017.mp3

SV537Dèstin Mond sa sele deside pa Jezi. 1-Septanm-2017.mp3

SV533-2 Pwofesi Gaz Sarin p yès nan yo pa pral chape – SV533-2 3-Me-2017.mp3

SV533-Gaz Sarin an nan Sizyèm twonpèt Jezi a – SV533- 3-Me-2017.mp3

SV532- GAZ SARIN – GAZ MOUTAD – Pwofesi Sizyèm (6) twonpèt Jezi a. mp3

SV531-JEZI-pitit Bondye a li an GÈ avèk NASYON YO. – PYÈS NAN YO PA PRAL CHAPE – SV531- 9-3-2017.mp3

SV530-3 Malè pou latè- Malè pou latè! Jezi ap vini! Mete nou prè!

SV530-2 Antekrist la li nan lavil Pari- Choa olokost Jwif yo ap vini. 

SV530-1 Olokost Jwif yo ap apwoche.

SV529 Jezi revele – destriksyon Izrayèl-S&V529-11-2016.mp3

SV528-3 Antekrist bouwo Jwif yo li an Frans 7-2-2107

SV528-2 Bouwo Jwif yo li an Frans- Amagedon nan — Choa a.

SV528-6000 ane a- li FINI-SV-29-11-2016.mp3 

SV527-Fou dife boule moun yo- pral retounen limen ankò-SV-18-11-2016.mp3

SV526-Satan-an pèsòn- ak Nikleyè a-SV-18-11-2016.mp3

SV525-Demon yo – se yon bann bwasonyè san-SV-18-11-2016.mp3

SV524 Satan-pral ekstèmine-Izrayèl-avèk-nikleyè a-S&V-6-11-2016.mp3

SV521-144,000 yo-revele pa Jezi- yo sele avèk so Bondye a-SV-8-10-2016.mp3 Holiness to the Eternal Creator-Savior

SV520-2-Zanj -7tyèm koup – kòlè Bondye a- SV 6-11-2016.mp3

SV520-1-Sis koup-kòlè-Bondye yo-SV-6-11-2016.mp3

SV519-Legliz Lawodise ADS- chandelye li a li mouri-SV-15-9-2016.mp3

SV518-Skeneeds yo-Sonj ak Vizyon-15 Septanm 2016.mp3

SV516-Lavil Pari – pran an otaj – pa antekrist- Sonj ak Vizyon 12 Septanm2016A.mp3 

SV515-Mesaj-adrese a Jwif yo- ki nan EwòP la-Sonj ak Vizyon-7 Out 2016.mp3

SV514-2-Malè pou latè-antekrist la rive-Sonj ak Vizyon-8 Out 2016.mp3

SV514-1-Vini antekrist la – li toupre rive- Retou Jezi a li pwòch-SV-20-7-2016.mp3

SV513-Legliz Lawodise-rejte – pa Bondye papa a- Legliz sa li kondane-SV-6-7-2016.mp3

SV512-3-Sotrèl yo ki dekri nan Revelasyon 9:1-3 se kreyati diven-ki entèlijan-Sonj ak Vizyon- 7Jiyè 2016.mp3

SV512-2-Twou san fon-abim nan-latè ap rechofe- mòn glas yo ap disparèt-SV-7-7-2016.mp3 

SV512-1-Twou san fon – abim nan- li louvri-Sonj ak Vizyon-19 Jen 2016.mp3

SV511-Jezi rele fidèl li yo- pou yo soti nan legliz yo- Sonj ak Vizyon-15 Jen 2016.mp3

SV510-Klòch lanmò-imanite a sonnen-Sonj ak Vizyon-13 Jen 2016.mp3

SV509-144.000 yo-sou Lanmè Kristal la-Sonj ak Vizyon- 12Jen 2016.mp3

SV508-Legliz Filadèlafi-resevwa Lespri Pwofesi nan men Jezi-Sonj ak Vizyon-11 Jen 2016.mp3

SV507-Jezi soti nan Legliz Lawodise – nan ane 1990- Sa fè koulye a-26 ane-SV-11-6-2016.mp3

SV506-Lapli – chabon dife limen soti nan syèl la- tonbe sou Matinik- nan Fò-de-Frans-SV-9-6-2016.mp3 The 7 seals of Revelation broken

SV505-ADS yo an gè kont Rès Letènèl la-ADS yo deja pedi batay la- SV-20-5-2016.mp3

SV503-7 so yo- yo louvri nan syèl la- Jezi ap vini- Sonj ak Vizyon-11 Me 2016.mp3

SV502-Mesaj adrese a legliz Lawodise -Advantis setyèm jou-SV-7-5-2016.mp3